Zlepšování od základu

    Potřebujete vyřešit založení stavby ve složitých geotechnických podmínkách?
    Potřebujete snížit náklady hlubinného založení, ale zachovat stejnou spolehlivost konstrukce?
    Nebojíte se moderních a inovativních přístupů?

Firma Menard představuje komplexní řešení pro zlepšování zemin, zakládání staveb či sanace kontaminovaných zemin a vody od návrhu až po realizaci. Menard Česká republika patří do skupiny Soletanche Freyssinet, která je součástí konsorcia Vinci.

Zkušenosti více než 20 průmyslových odvětví

Technologie zakládání

Čištění vod a půdy

PRO STAŽENÍ

Ochrana zdraví a bezpečnost na stavbě

Menard ve světě

Udržitelný rozvoj

Při každém projektu ve výstavbě usilujeme o efektivní využívání zdrojů s ohledem na přirozené prostředí. Používáme menší množství materiálů, snižujeme emise CO2.

Program udržitelného rozvoje je implementován všemi společnostmi naší globální kapitálové skupiny. Jak jej provádíme v praxi?

  • Betonové sloupy Technologie CMC využívá speciálně navržené vrtné nářadí, které roytlačuje půdu do stran tak, že nevzniká žádný výkopopek, který je třeba znovu zpracovat, což je obzvláště důležité v kontaminovaných půdách.
  • V kamenných a štěrkovitých sloupech používáme recyklované materiály, jako je struska, slinky, důlní odpad, demoliční odpad.
  • Vždy se snažíme využívat materiály a technologie tak, abychom omezili negativní dopad na životní prostředí.

Co nás odlišuje