ZÁVAZKY MENARDU KBEZPEČNOSTI  

Bezpečnost práce podle Frédérica Massého, prezidenta skupiny Menard USA
  

"Zdraví a bezpečnost na staveništi", "bezpečnost zaměstnance", "zabezpečené staveniště" a řada dalších hesel se nám spojuje s dlouhým seznamem pravidel, které vyplývají z předpisů BOZP.
Jak tyto hesla sladit s čím dál tím nabitějšími termíny výstavby?

Vyplatí se zaměstnavateli trávit čas na zvyšování bezpečnosti svých zaměstnanců, když investor neustále vyžaduje zvyšování efektivity práce dodavatele? Využijte naše osvědčené řešení BOZP, které zvýší produktivitu Vaší firmy.

Víceleté mezinárodní zkušenosti společnosti Menard potvrzují fakt, že

bezpečnost práce na stavbě maximalizuje efektivitu celého projektu.

Je to také nejlepší forma investice do rozvoje společnosti.

Posiluje to pozitivní vnímání Vaší firmy, ale především vytváří stabilní, efektivní a motivovaný tým, který se sám stará o bezpečnost každého zaměstnance.

Bezpečnost na prvním místě

"Bezpečnost na prvním místě" - to je náš hlavní slogan. Pro Menard zakládání staveb a naše partnery to znamená nejen dobře zabezpečené pracoviště, ale také efektivita a hospodárnost jako jeden celek.

Home Safe

Bezpečnost doma – je náš nový program, který se bude neustále vyvíjet spolu s růstem naší společnosti. V tomto počátečním kroku se zaměřujeme na prioritu „vaše bezpečnost a bezpečnost vašich kolegů“.

Zvolené logo je duálním symbolem práce a domova, naše skupina BOZP pracovníků kolektivně vybrala tento design, protože společně věříme, že všechny pobočky Menard po celém světě se s tím mohou ztotožnit bez ohledu na výzvy, kterým čelíme v souvislosti s jazykovými a kulturními bariérami.

Pojem „safety never sleeps“ - bezpečnost nikdy nespí – je silné, smysluplné a týká se nás všech nejen na pracovišti, ale také v našem soukromém životě, ve všech aspektech našeho každodenního života. Je to něco, o čem ani nemusíme přemýšlet – děláme to automaticky.

Dovolte nám propagovat naše logo Home Safe, chceme Vám ho sdílet a ukázat Vám, jaký je jeho význam. S vaší stálou kritikou a podporou jsme si jisti, že časem budeme mít globální pozitivní kulturu bezpečnosti, která se stane standardem.