Od výzkumu k dosažení vlivu na životní prostředí

Identifikace a řešení problému kontaminovaného povrchu země vyžaduje v první řadě provedení široké analýzy historické dokumentace vztahující se k předmětnému pozemku. Chybějící chemická analýza půdy a vody v mnoha případech neumožňuje odpovědět na otázku, jaké je riziko vystupování určité skupiny kontaminantů v dané lokalitě.

Menard jako profesionální a odpovědný obchodní partner poskytuje zákazníkům realizaci celého procesu, včetně výzkumu pozemku na přítomnost chemického znečištění v půdě, vodě a půdním ovzduší. Partnerské kontakty s akreditovanými chemickými laboratořemi na domácím a mezinárodním trhu umožnily vyvinout model spolupráce, který je přidanou hodnotou ve spolupráci s naším potenciálním zákazníkem. V případě složitých otázek máme k dispozici výzkumné laboratoře ve Francii, které provádí řadu studií a chemických analýz, což umožňuje výběr optimálního řešení z hlediska nákladů a provedení.

Cesta postupování od chvíle existence pouze historických předpokladů výskytu znečištění, přes provedení výzkumů prostředí vody a půdy a provedení procesu remediace, až po dosažení požadovaného vlivu na životní prostředí je popsána v nařízení MŽP ze dne 1. září 2016 v záležitosti způsobu provedení posouzení znečištění zemského povrchu a zahrnuje:

  1. Posouzení povrchové kontaminace půdy (Sb. ze dne 5. Září, pol. 1395):
  • stanovení hospodářských aktivit, které můžou způsobit riziko kontaminace v dané oblasti,
  • zpracování seznamu látek, jejichž výstup se očekává v dané oblasti,
  • identifikace znečištěného pozemku včetně shromažďování a analýzy dostupných a aktuálních zdrojů informací ohledně posouzení rizika znečištění půdy nebo pozemků v dané oblasti,
  • provádění předběžných testů,
  • provedení podrobného výzkumu.
  1. Hlášení do Regionálního ředitelství ochrany životního prostředí vystupování potenciálního historického znečištění zemského povrchu (Sb. 2001, č. 62 pol. 627, čl. 101e).
  2. Podání žádosti do Regionálního ředitelství ochrany životního prostředí o vydání rozhodnutí o zpracování remediačního plánu, který zahrnuje návrh plánu remediace (Sb. 2001, č. 62, pol. 627, čl. 101l.).
  3. Posouzení provedení remediace, které připraví Regionální ředitelství ochrany životního prostředí (Sb. 2001, č. 62, pol. 627, čl. 101n).