Podle zákona o ochraně životního prostředí je majitel pozemku, na němž se nachází historická kontaminace zemského povrchu, povinen provést remediaci (Sb. 2001, č. 62, pol. 627, čl. 101h).

Mnohaleté působení na mezinárodním trhu a v Polsku umožnilo společnosti Menard získat zkušenosti v problematice ucházení se majitele pozemku o dofinancování v rámci remediace a čištění historicky znečištěných oblastí. V rámci těchto aktivit společnost nabízí svým zákazníkům odborné služby – od výzkumu, přes získání finančních prostředků až po dosažení ekologického cíle, jakým je snížení rizika pro lidské zdraví a životní prostředí.