Menard nabízí svým zákazníkům komplexní služby v oblasti remediace kontaminované půdy, vody a ovzduší.

Znečištěné prostředí vody a půdy je velmi obtížný problém, a to především kvůli nutnosti znát všechny aspekty půdního prostředí, tzn. půdní skelet, vodu a ovzduší, jakož i chemické sloučeniny, které v závislosti na svých fyzikálně-chemických vlastnostech různými způsoby ovlivňují okolní životní prostředí. To způsobuje, že projektant stejně jako zhotovitel remediace kontaminované půdy, musí šikovně využít znalosti z různých oborů, včetně hydrologie, geologie, chemie a geotechniky.

Více než 20leté mezinárodní zkušenosti v oblasti řešení týkajících se remediace půdy, vody a ovzduší umožňují společnosti Menard zpracovat své vlastní autorské metody projektování a čištění prostředí půdy a vody, která byla využita na mnoha stavbách.