Menard Polsko přikládá zvláštní význam péči o životní prostředí. Zlepšujeme naše technologie, aby mohly sloužit k obnově znehodnocené půdy, zlepšení podmínek v oblasti životního prostředí a zvýšení bezpečnosti budoucích generací.

Hlavní zdroje a typy znečištění jsou:

• těžké kovy,
• ropa a její rafinované produkty (paliva, oleje, tuky, rozpouštědla),
• polycyklické aromatické uhlovodík PAU,
• chlorované uhlovodíky,
• fenoly – deriváty benzenu,
• pesticidy.

Metody remediace půdy a podzemních vod v závislosti na místě provádění čištění se dělí na:

In-situ

Metoda se využívá přímo na místě kontaminace, bez nutnosti vytěžení kontaminované půdy nebo vody.

On-site

Také tato metoda se používá v oblasti znečištění, ale kontaminovaná půda nebo voda musí být vytěžena na povrch. Poté se očištěná půda nebo voda vrací zpět na své místo.

Ex-situ

V tomto případě je půda nebo voda vytěžena a transportována mimo oblast, kde se vyskytuje kontaminace.

Sanace průmyslových areálů

Revitalizace bývalých průmyslových areálů je vážnou výzvou...

Sanace podzemních vod

V bývalých průmyslových lokalitách je často problém migrace znečišťujících látek do podzemních vod...

Odstranění hlubokých nečistot

Provádění komplexních sanačních prací je bezpečné díky vhodným bezpečnostním opatřením...

Sanace velkých průmyslových nádrží

Průmyslové nádrže na vodu zaujímají rozsáhlou oblast a v průběhu času se mohou podrobit degradaci...