Download PDF

Pokyny pro odstranění ekolockých zátěží kladou vysoký důraz na odstranění zdrojů kontaminace, které často zahrnují specializované inženýrské práce.

Při provádění komplexních sanačních prací garantujeme bezpečnost okolního území.

Naše výhody
  • Vlastní geotechnická proječní kancelář,
  • Interní systémy kontroly kvality,
  • Dodržování průmyslových předpisů,
  • Zohlednění všech relevantních rizik a ohrožení životního prostředí znečišťujících látek.

Naše technologie

  • Komplexní zemní práce integrované se sanacemi půdy,
  • Dočasná ochrana;
  • Odstranění kontaminace pomocí velko profilového nářadí,świdrów o dużej średnicy,
  • EH & S: větrání v příkopech, monitoring kvality ovzduší, bezpečnost pracovníků.