Pokyny pro odstranění ekolockých zátěží kladou vysoký důraz na odstranění zdrojů kontaminace, které často zahrnují specializované inženýrské práce.

Při provádění komplexních sanačních prací garantujeme bezpečnost okolního území.

Naše výhody
  • Vlastní geotechnická proječní kancelář,
  • Interní systémy kontroly kvality,
  • Dodržování průmyslových předpisů,
  • Zohlednění všech relevantních rizik a ohrožení životního prostředí znečišťujících látek.

Naše technologie

  • Komplexní zemní práce integrované se sanacemi půdy,
  • Dočasná ochrana;
  • Odstranění kontaminace pomocí velko profilového nářadí,świdrów o dużej średnicy,
  • EH & S: větrání v příkopech, monitoring kvality ovzduší, bezpečnost pracovníků.