Na bývalých průmyslových lokalitách je často problém migrace znečišťujících látek do podzemních vod. V takových případech nestačí samo o sobě odstraňování nebo kontrola zdrojů znečištění ale jsou nezbytné sanace, včetně toků podzemních vod.

Navrhujeme a realizujeme řešení přizpůsobená potřebám našich zákazníků na základě našich originálních technik a 20 let zkušeností s realizací projektů skupiny Soletanche Freyssinet.

Naše výhody
  • Projekt, připravený na základě moderních testovacích technik,
  • Široká škála technik která umožňuje optimalizaci nákladů pro každý projekt,
  • Monitorování a kontrola v každé fázi projektu.

Naše technologie

  • Odstraňování nečistot za použití odvodňovací techniky,
  • Filtrování proti znečištění, omezení migrace znečišťujících látek: filtrační vrty, odtokové kanály,
  • Zabránění migraci znečišťujících látek ve svislé i vodorovné rovině: nepropustné svislé a vodorovné bariéry: membránové stěny s geomembránou (volitelně), míchání půdy (Trenchmix, Geomix),
  • Metoda sanace podzemních vod "Pump-and-treat" kapacity od 5 do 250 m³ / hod: fyzikálně chemické, biologické zpracování,
  • In situ chemická oxidace (In Situ Chemical Oxidation - ISCO) a snížení,
  • Propustná reaktivní bariéra (Permeable Reactive Barrier);