Download PDF

Menard je komplexní řešení pro podloží, základy speciální a sanace kontaminovaných zemin a podzemních vod od návrhu až po realizaci. Menard Polsko patří do skupiny SOLETANCHE Freyssinet tvořícího část konsorcium Vinci.

Profil společnosti

Management

Menard ve světě

Bezpečnost a hygiena na staveništi

Reference

Pro stažení