Download PDF
"Bezpečnost a hygiena na staveništi", "bezpečný zaměstnanec", "zajištění staveniště" a řada dalších hesel se nám spojuje s dlouhým seznamem formalit, které vyplývají z předpisů BOZP. Jak je sladit s čím dál tím napjatějšími termíny na staveništi? Stojí za to trávit čas na maximalizaci bezpečnosti svých zaměstnanců, když investor vyžaduje maximalizaci efektivity práce? Využijte osvědčená řešení, která zvýší produktivitu Vašeho podniku.
Mnohaleté mezinárodní zkušenosti společnosti Menard Polsko potvrzují fakt, že bezpečnost práce na stavbě maximalizuje efektivitu celého projektu. Je to také nejlepší forma investice do rozvoje společnosti. Posiluje pozitivní vnímání Vaší firmy, ale především vytváří stabilní, efektivní a dobře motivovaný tým, který se sám stará o bezpečnost každého zaměstnance.
„"Především bezpečnost" ” - to je hlavní heslo Safety First. Pro Menard Polsko a jeho partnery to znamená nejen dobře chráněné staveniště, ale také efektivitu, úsporu peněz a včasnost v jednom.

safety-first1

Dopis od ředitele HSEQ Menard Svět

Vážení,

společnost Menard objevila cestu bezpečnosti, kterou stojí za to sledovat, do které stojí za to investovat. A touto cestou jste Vy – zaměstnanci. Za posledních sedm let jsme vyvinuli velmi kladný postoj k otázce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, který se v průběhu času promění na naši kulturu bezpečnosti.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci neznamená jen školení, dodržování pravidel a předpisů, reagování a hlášení nehod. To znamená především pochopení, proč jsme zvolili takovou cestu – protože si ceníme našich lidí a chceme ujistit každého, kdo k nám přijde pracovat, že se každý den vrátí zdravý a celý ke svým blízkým.

Je mnoho věcí, které musí být přesně na svém místě, aby tento plán fungoval. První a nejdůležitější krok je podobný způsob uvažování. Každý z nás musí chtít pracovní prostředí bez zranění a škod a všichni hrají v tomto plánu svou roli.

Home Safe je náš nový program, který budeme neustále rozšiřovat spolu s rozvojem společnosti. V počáteční fázi je naší nejvyšší prioritou, na kterou se zaměřujeme, "bezpečnost Vás a Vašich kolegů."

Vybrané logo je dvojitým sybmolem pracoviště a domova a bylo vybráno naší ohniskovou skupinou HSE. Jsme přesvědčeni, že logo v sobě spojuje všechna oddělení společnosti Menard nezávisle na výzvách, kterými se zabýváme v oblasti jazykových bariér.

Naše rodiny hrají aktivní roli v programu Home Safe. Mluvte se svými blízkými a pomozte jim pochopit, že odvětví, v němž pracujeme, může být nebezpečné. Občas stačí jen zlomek sekundy, během kterého se nesoustředíme, a může dojít k neplánovaným a nechtěným nehodám, které jsou příliš rychlé. Mluvme o tom a vyberme si na to ten správný čas.

Pořekadlo "nebezpečí nespí" je silné, výmluvné a týká se nás všech nejen na pracovišti, ale i v soukromém životě. Bezpečnost je součástí všech aspektů každodenního života – prostě o ní nepřemýšlíme tímto způsobem, postupujeme intuitivně.

Na úrovni skupiny Menard nechceme tvořit jeden systém, který bude odpovídat všemu a bude opatřen obrovskou dokumentací. To na organizační jednotce (BU) spočívá povinnost a odpovědnost za spravování Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v jednotlivých pobočkách v zemích, v nichž působí.

Propagujme naše logo Home SAFE, ukažme je venku, přijměme význam, který za ním stojí, a neváhejme ho sdílet s ostatními.

Díky Vaší neustálé pomoci a podpoře jsem si jist, že se s časem budeme jako společnost Menard legitimovat globální kulturou bezpečnosti, která se stane normou.

S úctou

David L Maltman

Ředitel HSEQ

Menard"

Certyfikat OHSAS / PN 18001

Zasady BHP mają dla nas bardzo wysoki priorytet. Dzięki wspólnemu działaniu i zaangażowaniu Kierownictwa, wszystkich Pracowników oraz służby BHP, rok 2017 zaczęliśmy od wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OHSAS/ PN 18001.

Ani největší znalost předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, nezaručí úspěch, pokud ji nedoprovází metodické a zároveň jednoduché zavedení bezpečnostních postupů, které jsou srozumitelné pro každého zaměstnance. To vyžaduje od firmy určitou „kulturu bezpečnosti“. Jak ji vytvořit? Existují nějaká hotová řešení, která lze využít? Kdo nám s tím může pomoci?
wideo1

Bezpečnost práce se nebere odnikud. Podívejte se na film o tom, jak se na stavbu připravují ti nejlepší.

Každoměsíční schůzky vedení začínáme od... předpisů BOZP. To, co je pro některé nudné, je pro nás zdrojem účinnosti.

Vedoucí na všech úrovních jsou klíčovými články bezpečnosti na staveništi. Dbáme o jejich znalosti bezpečnostních procedur.

wideo1

Další film ze série napůl žertem, napůl vážně o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Shromažďujeme, analyzujeme a vyvozujeme závěry z potenciálně nebezpečných situací. Podívejte se, jak využíváme tyto znalosti.

Všechny tyto a další aktivity soustředíme na zlepšení a zajištění bezpečných a hygienických pracovních podmínek.

wideo3