Společnost Menard byla založena před více než půl stoletím francouzským inženýrem geotechnikem Louisem Menardem, který byl fascinován inovacemi ve stavebnictví. Od té doby další generace schopných a podnikavých stavitelů neustále rozvíjely značku, technologie, vybavení a tvořily nové standardy. Dnes jsme světovým lídrem. Specializujeme se na zlepšování vlastností půdy jak pod stávajícími budovami, tak i pod těmi, které jsou teprve projektovány. Níže představujeme nejdůležitější události v dějinách společnosti Menard. Specializujeme se na geotechniku a moderní zpevňování podloží pod budovami prostřednictvím výměny nebo mísení půdy a jiných technik, které jsou efektivní alternativou k tradičním pilotám. Zveme vás k seznámení s historií naší společnosti!

invention-du-pressiometre

Menárdův presiometr

Historie

Picture

Menard vynalezl presiometr.

1960

Picture

Vyvinuta technologie dynamické konsolidace pro nesoudržné půdy.

1965

Picture

Vývoj metody dynamicky hutněných štěrkových pilířů.

1969

Picture

První použití technologie dynamické konsolidace ve Spojených státech.

1980

Picture

První použití technologie podtlakové konsolidace.

1988

Picture

První použití betonových pilířů CMC ve Francii.

1994

Picture

Menard je součástí skupiny Soletanche Freyssinet patřící do skupiny Vinci.

2006

Stavební projekty

Picture

Letiště Singapur - první vertikální drény do hloubky 40 m.

1977

Picture

Letiště v Nice (Francie) - dynamická konsolidace pro dosud největší hloubku 27 m.

1978

Picture

Evropské vesmírné středisko Francouzská Guyana - zkušební zatížení dynamicky hutněného štěrkového pilíře - 150 tun.

1989

Picture

Čistírny odpadních vod Jangyoo Jižní Korea - největší nucené vypořádání půdy metodou vakuové konsolidace - 5,5 m.

1998

Picture

Továrna Airbus v německém Hamburgu - největší kontrakt na zpevnění pozemku o rozloze 1 700 000 m2.

2001-2003

Picture

Apartamentowo-Usługowy Warszawa nejvyšší obytná budova v Evropě, založená na zpevněné zemině - technologie betonových sloupů CMC - 64 000 m2, zpevněná plocha - 16 000 m2.

2007

Picture

Bytové domy na Panenské-Roztoky u Prahy – zlepšení základové půdy pomocí betonových pilířů MSC – 7800 m.b., zpevněná plocha - 9000 m2.

2017

Picture

Skladová hala Bohemiatex Pohodlí – zlepšení základové půdy pomocí betonových pilířů MSC – 5800 m.b., zpevněná plocha - 5100 m2.

2018

Picture

Skladová hala Janovice nad Úhlavou – zlepšení základové půdy pomocí betonových pilířů MSC – 5800 m.b., zpevněná plocha - 5100 m2.

2018

Picture

Železnice Plžeň-Žatec – sanace náspového tělesa pomocí štěrkových pilířů SC - 5000 m.b., zpevněná plocha - 5150 m2.

2018

Picture

Areál Auria-Nové Zákupy – Zajištění svahu DSM pilíři.

2019