Download PDF

V organizační struktuře Menard Polsko existuje výzkumně-rozvojové oddělení (R&D). Tato sekce má stálé jádro zaměstnanců, ale protože je naše společnost „zásadně inovativní“, jsou do jeho činnosti angažováni všichni zaměstnanci společnosti. Níže uvádíme informace o činnosti oddělení R&D.

1

HROMADNÁ STABILIZACE. V současné době se můžeme pochlubit zavedením nové technologie na polský trh –hromadná stabilizace. Přípravné práce pro její zavedení spočívaly v shromažďování informací o projektování, provedení a strojních aspektech. Tento druh práce byl veden jinými jednotkami Menard na světě. Čekáme na první projekty v této technologii. Podrobnosti o ní lze nalézt v části Technologie.

2

MÍCHAT LÉPE A LEVNĚJI. V současné době klademe důraz na rozvoj technologie hlubinného míchání půdy. Tato technologie je relativně nová a zároveň obtížná. Výzkum a teoretické úvahy vedeme na úrovni projektování, provedení a kontrolování práce. Dalším důležitým aspektem je vývoj zařízení, který neustále probíhá v naší společnosti. Tyto činnosti mají za cíl udržet vysokou kvalitu vyráběných pilířů DSM a zároveň optimalizovat čas jejich provedení (což se přenáší na cenu).

3

POCÍTÍŠ SE JAKO OPERÁTOR BERANIDLA. Důležitým prvkem v oblasti geotechniky je interakce mezi projektanty zpevňování podloží a skupinou, která provádí práce. Zkušební pozemky a analýzy kvality prováděných prací jsou všedním chlebem pro naše projektanty. Jedním z prvků, který utužuje vztah mezi projektanty a stavbou, je možnost sledovat parametry práce strojů „online“ v reálném čase. V současné době je několik zařízení vybaveno systémy, které umožňují projektantovi nebo specialistovi sledovat práci stroje.

4

MONITOROVAT ZNAMENÁ STÁLE SE UČIT. Další činnost, kterou provádí oddělení R&D, jsou geotechnické monitoringy, které jsou realizovány mj. na dvou velkých silničních projektech: výstavba silnice S19 v úseku Świlcza-Kielanówek a výstavba silnice S7, fáze 2, úsek Nowy Dwór Gdański-Kazimierzowo. V rámci těchto investic jsou prováděny:

  • inklinometrické a piezometrické monitoringy,
  • měření sedání násypů s použitím profilometrů,
  • měření deformace a napětí v pilířích typu CMC.

  Kromě toho na jiných stavbách provádíme zkušební zatížení skupiny pilířů CMC a extensometrické měření rozložení deformace (síly) podél pažnice a paty pilířů.

  5

  HYDRAULICKÉ VIBRÁTORY NA ZAČÁTEK. Jedna z nejpopulárnějších technologií v Polsku je technologie štěrkových pilířů. V současné době se většina realizací provádí pomocí elektrických vibrátorů, což se odráží v technických specifikacích, které připravují projektanti. Menard Polsko v důsledku činností skupiny R&D a operačního oddělení připravil k vykonání štěrkových pilířů zařízení s hydraulickými vibrátory. V současné době provádí štěrkové pilíře několik našich zařízení s takovými hlubinnými vibrátory. Věříme, že tato změna umožní provádět štěrkové pilíře vysoké kvality a zároveň zajistit vysokou výkonnost, což přinese ještě lepší nabídku pro naše zákazníky.

  6

  VÝVOJ KVALITY A BEZPEČNOSTI. Důležitým aspektem provádění zpevňování podloží jsou kontrolní výzkumy a výzkumy vlivu prováděných prací na životní prostředí. Za účelem vytvoření betonových pilířů nejvyšší kvality jsme schopni sami provádět jejich zátěžový test (za účelem stanovení charakteristiky: pevnost – sedání) a test kontinuity (s použitím akustických vln, např. PIT, PET, SIT). Provádíme také testy vibrací v oblastech, které sousedí se staveništěm.