Download PDF

Mgr. Ing. Jakub Saloni

Člen představenstva, Generální Ředitel

V roce 2004 začal pracovat ve společnosti Freyssinet Polsko s.r.o. (společnost skupiny Soletanche Freyssinet), kde byl jmenován vedoucím týmu, jenž vyvíjel činnost v oblasti zpevňování podloží. V roce 2007 se podílel na vzniku samostatné polské společnosti Menard Polsko, která byla vyčleněna ze společnosti Freyssinet, a byl jmenován generálním ředitelem. Od roku 2011 plní funkci člena představenstva.

Jeho zkušenosti zahrnují účast při projektování a realizaci více než 200 geotechnických projektů s různou úrovní složitosti, které prováděl ve spolupráci s výzkumnými středisky z Polska a ze zahraničí.

V soukromém životě je také velmi aktivní, což je vidět v jeho způsobu odpočívání: aktivně v horách, pod vodou, pod zemí, na cestě a dokonce i ve svém bytě. Svým přístupem nakazil už mnoho členů rodiny a přátel.

Dr. Ing. Norbert Kurek

Prokurista, Zástupce gen. Ředitele, Ředitel pobočky Centrum

Vystudoval Technickou univerzitu v Gdaňsku, obor stavebnictví (specializace: geotechnika) a je doktorem technických věd v oboru stavebnictví. Absolvoval stáž na Univerzitě Josepha Fouriera v Grenoble (Francie). Absolvoval postgraduální studium v oblasti řízení projektů na Ekonomické univerzitě ve Varšavě a speciální studium Geotechnika a inženýrství životního prostředí na Technické univerzitě v Gdaňsku. Od roku 2016 je studentem MBA na Ekonomické univerzitě ve Varšavě.

Svou profesní kariéru v oblasti geotechniky začal v roce 2004 jako člen týmu prof. doc. Zbigniewa Sikory. Od roku 2006 pracoval ve firmě Soletanche Polska s.r.o. jako stavební inženýr a dále jako vedoucí práce v oddělení realizace. Od roku 2009 řídil oddělení zpevňování základové půdy a vytvářel strategii společnosti v této oblasti a její postavení na trhu. V roce 2011 začal pracovat ve firmě Menard Polsko s.r.o., která patří do skupiny Soletanche Freyssinet, kde byl jmenován zástupcem generálního ředitele a ředitelem pobočky Centrum. W roce 2016 byl rozhodnutím vedení jmenován prokuristou v Menard Polsko.

Jeho profesní kariéra a vědecký rozvoj je spojen s otázkami geotechniky. Výsledkem jeho práce je 14 vědeckých a technických publikací v domácích a zahraničních časopisech jako autor nebo spoluautor.

V soukromém životě je energický, k životu přistupuje s nadšením. Svůj volný čas tráví aktivně na kole nebo s dobrou knihou (fantastická literatura nebo vědecká literatura týkající se otázek managementu). V létě rád tráví čas na kitesurfingu a v zimě na snowboardu.

Krystian Binder

mgr inż. Krystian Binder

Ředitel pobočky Sever

Absolvoval Gdańskou Technologickou universitu, obor Všeobecné inženýrství (specializace: hydraulika). Absolvoval stáž na univerzitě Joseph Fourier ve městě Grenoble ve Francii. Vystudoval také Geotechniku a environmentální inženýrství (speciální studijní program) na Technologické univerzitě v Gdaňsku.

Svou profesionální kariéru zahájil v roce 2005 v projekční kanceláři Námořních staveb Co. Ltd. Projmors a jako junior projektant získal zkušenosti s inženýrskými činnostmi v oblasti námořních zařízení v Polsku i v zahraničí. Od roku 2007 pracuje pro Menard Polska Sp. Z o.o., zpočátku pracovala jako asistentka projektant, později jako zodpovědný projektant a vedoucí obchodního oddělení. V roce 2010 se stal hlavním projektantem na zlepšení podloží v rámci projektu Jižního obchvatu Gdaňsku a založil kancelář v Gdaňsku. Od roku 2012 je ředitelem severních poboček.

Zkušenosti získané v průběhu let ve strojírenství a provádění specializovaných stavebních prací mu umožnily získat autorizaci k navrhování a kontrole stavebních prací. Je autorem 8 článků v národních technologických časopisech.

Je to rodinný typ, který dává přednost trávení volného času dobrou knihou. Pěkné počasí a vítr jsou pro něj v létě ideální pro kitesurfing a snoboarding v zimním období.

Mgr. Ing. Tomasz Warchał

Ředitel pobočky Jih

Magisterské studium ukončil v roce 2003 na Fakultě stavebního inženýrství na Technické univerzitě v Krakově, obor Pozemní a inženýrské stavby. Diplomovou práci „Položení vysoké kancelářské budovy v technologii podzemních stěn” napsal pod vedením Prof. doc. Ing. Lecha Wysokińského.

V roce 2003 začal pracovat jako specialista v Ústavu geotechniky a základů Institutu pro stavební techniku (ITB). V letech 2004-2008 se podílel na řadě vědeckých a komerčních projektů v oblasti geotechniky, které byly prováděny ITB (mimo jiné: stavba továrny Gillette v Lodži, továrny Dell v Lodži, sklárny v Niewiadowě a největší energetická investice v Polsku – stavba elektrárenského bloku 833 MW v Bełchatowě, kde po dva roky dohlížel na geotechnické práce.)

V roce 2008 začal pracovat jako stavbyvedoucí ve společnosti Menard Polsko. V roce 2009 byl jmenován na pozici vedoucího projekčního oddělení Menard Polsko. V roce 2011 se rozhodl otevřít pobočku Menard Polsko se sídlem v Krakově. Od roku 2013 také vykonává funkci vedoucího týmu Research and Development a podílí se na zavádění do provozu mnoha inovativních metod zpevnění podloží.

V soukromém životě je milovníkem plachtění a vody, lyžování a snowboardu, volejbalu a cestování. Je dobrovolníkem speciálních olympiád a bývalým zápasníkem judo.