Nestabilní nebo kontaminovaná půda pro nás není problém. Naopak – je pro nás profesionální výzvou. Snažíme se rozvíjet a propagovat nové technologie, které v konečném důsledku šetří čas, peníze a co nejméně zasahují do životního prostředí. Především se ale zaměřujeme na technologie, které jsou bezpečné pro lidi – nejen naše zaměstnance, ale i koncové zákazníky.
Výzvy investorů řešíme komplexním způsobem. Naší základní činností je navržení a realizace stavebních zakázek vlastními prostředky. Nicméně v rámci komplexnosti nabídky také radíme a pomáháme s výběrem a prováděním výzkumu, optimalizujeme návrhy, dohlížíme na geotechnické práce, poskytujeme záruku, nebo připravujeme a realizujeme programy obnovy. Často nabízíme další práce (např. zemní, železobetonové, zajištění výkopů), abychom investorovi usnadnili orientaci na obtížném trhu dodavatelů.
V důsledku vlastnických změn je Menard součástí odborné skupiny stavebních firem Soletanche-Freyssinet, a ta je zase důležitou součástí divize Vinci Construction – jedné z největších stavebních skupin na světě. Vinci je veřejná obchodní společnost kótovaná na pařížské burze, která ve světě zaměstnává přes 185 000 osob a má příjmy ve výši téměř 40 miliard eur.

Spojení individuálních vlastností společnosti Menard s podporou zahraničního vlastníka nám dává možnost přijímat nejobtížnější úkoly a řešit problémy jistě a efektivně. Již deset let jsme aktivním účastníkem geotechnického a stavebního života v Polsku – propagujeme efektivní technologie, podílíme se na zpracování norem, na výzkumech, spolupracujeme s mnoha univerzitami v oblasti geologie, geotechniky a stavebnictví. Jsme součástí Polské asociace zhotovitelů speciálních základů.

Doufáme, že se sejdeme u Vaší nejbližší geotechnické výzvy!