Bytové a kancelářské stavby se obvykle provádí v monolitické nebo prefabrikované technologii. Tato technologie se vyznačuje značným jednotkovým zatížením. Kromě toho bývají tyto objekty často stavěny v oblastech, kde se nachází málo únosná půda. Pokud se v takových situacích využívají tradiční metody hlubinného zakládání, tedy piloty, zásadním způsobem se zvyšují náklady na celou realizaci. Menard nabízí moderní metody zpevňování podloží, které jsou z konstrukčního hlediska rovnocenným řešením k tradičním základovým pilotám. Nejdůležitější je však to, že technologie, které používáme, snižují náklady na základové práce až o 40% a také významně zkracují čas jejich provedení.