Dne 1. června 2017 Xavier Huillard, předseda představenstva a generální ředitel skupiny VINCI, a Noureddine Boudjeniba, tajemník evropské rady zaměstnanců, podepsali společné prohlášení v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Toto společné prohlášení svědčí o společné vůli dosáhnout cíle „žádné úrazy“ a tvoří referenční rámec týkající se základních a nezbytných činností, které je třeba provádět, a úvahy, které musí rozvíjet všechny společnosti skupiny.

Toto prohlášení je výsledkem konstruktivního a pravidelného sociálního dialogu a je součástí procesu pokroku, kterého lze podle ní dosáhnout pouze společně se všemi zaměstnanci a jejich zástupci, prostřednictvím podpory kultury bezpečnosti skupiny VINCI.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci