Předseda představenstva a generální ředitel společnosti VINCI Xavier Huillard a tajemník Evropské rady zaměstnanců Skupiny Roberto Migliardi dne 6. listopadu 2020 podepsali dokument s názvem Environmentální pokyny skupiny VINCI. Toto prohlášení představuje referenční rámec, jehož účelem je snížit rizika a dopad činností Skupiny na životní prostředí.

Platí pro všechny společnosti Skupiny, abychom zlepšili a přizpůsobili naše opatření na ochranu životního prostředí konkrétním situacím v daném místě. Všechny dceřiné společnosti rovněž odpovídají a ručí za to, že příslušná opatření budou zavádět po celou dobu realizace projektů také jejich subdodavatelé a smluvní partneři.

Naše environmentální pokyny