Ve všech našich aktivitách po celém světě se řídíme stejným závazkem: Jít příkladem v jednání se všemi našimi partnery. 

Ať už jde o obchodní etiku nebo lidská práva, vyžadujeme ode všech členů našeho týmu, aby plně dodržovali všechny platné předpisy, které jsou dále posíleny závazky obsaženými v Chartě etiky a chování naší skupiny, Kodexu chování v boji proti korupci a Manifestu.

Úspěch, rozvoj a dlouhodobá individuální i kolektivní budoucnost našich společností závisí na přísném dodržování společných osvědčených postupů a závazků, které jsou závazné pro všechny bez výjimky.

 

Oznamování nekalých praktik

Naše zásady profesní etiky

Vinciho charta etiky a jednání

Vinci kodex proti korupci

Environmentální pokyny

VINCI průvodce lidskými právy

Bezpečnost a ochrana zdraví