Společnost Menard zakládání staveb s.r.o. se zavázala dodržovat principy Charty etiky a chování VINCI a Kodexu jednání proti korupci VINCI. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti etického a transparentního jednání.

Naše zásady profesní etiky

VINCI CHARTA ETIKY A JEDNÁNÍ

VINCI KODEX JEDNÁNÍ PROTI KORUPCI