KLÍČOVÝ POSKYTOVATELZLEPŠOVÁNÍ PODLOŽÍ

„Naše skupina je založena na schopnosti našich zakladatelů překonat tradiční metody zakládání staveb. Stále přemýšlíme kreativně – naši klienti to od nás očekávají“

Marc Lacazedieu
Chief Executive Officer skupiny Menard 

Skupina Menard vyvíjí geotechnická řešení založená na technologiích pro zlepšování podloží, čímž eliminuje potřebu hlubinných základů tradičně používaných k podpoře vrchní stavby.

Snažíme se rozvíjet a propagovat nové technologie, které v konečném výsledku ušetří čas, peníze a co nejméně zasahují do životního prostředí. Především se ale zaměřujeme na technologie, které jsou bezpečné pro lidi – nejen pro naše zaměstnance, ale i pro koncové zákazníky.

Výzvy investorů řešíme komplexním způsobem. Naší základní činností je návrh a realizace stavebních zakázek vlastními prostředky. V rámci komplexnosti nabídky také pomáháme s výběrem a provedením geotechnického průzkumu, optimalizujeme návrhy, dohlížíme na geotechnické práce a také poskytujeme revitalizaci půdy a podloží. Často nabízíme další práce (např. zemní, železobetonové, stabilizace výkopu, zajištění stavební jámy, opěrné konstrukce), abychom investorovi usnadnili orientaci ve složitém trhu dodavatelů.

Menard je součástí skupiny stavebních firem Soletanche Freyssinet, a ta je zase důležitou součástí divize VINCI Construction – jedné z největších stavebních skupin na světě. VINCI je veřejná obchodní společnost kótovaná na pařížské burze, která ve světě zaměstnává okolo 185 000 osob s ročním obratem ve výši téměř 40 miliard eur.

Spojení individuálních vlastností společnosti Menard s podporou zahraničního vlastníka nám dává možnost přijímat nejtěžší úkoly a řešit problémy jistě a efektivně. Jsme aktivním účastníkem geotechnického a stavebního života – propagujeme efektivní technologie, podílíme se na zpracování norem, na výzkumech, spolupracujeme s mnoha univerzitami v oblasti geologie, geotechniky a stavebnictví.

Klíčová čísla