INOVATIVNÍ METODY ČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

remea

Sanace a likvidace kontaminované půdy je hlavním problémem průmyslového a regionálního rozvoje. Společnost REMEA nabízí nejen environmentální, geologické a geotechnické studie, ale také sanaci znečištěných oblastí včetně řízení procesu odstraňování kontaminace zemin a následné revitalizace krajiny. Dély tomuto komplexnímu zaměření společnosti REMEA lze stavební projekty realizovat na čistém a bezpečném terénu.

REMEA využívá inovativní metody pro čištění prostředí in situ a ex situ, přičemž metodu přizpůsobuje individuálním potřebám klienta, stavu půdního a vodního prostředí a finančním možnostem.

  • environmentální (sozologické), geologické a geotechnické studie,
  • sanace kontaminovaných míst (včetně zemin, podzemních vod, sedimentů),
  • čištění průmyslových rybníků a nádrží na exploatačních místech,
  • odborné poradenství.

Mezinárodní zkušenosti

REMEA je dceřiná společnost skupiny Menard, která je součástí skupiny stavebních firem Soletanche Freyssinet. Vše zaštiťuje divzize VINCI Construction - jedna z největších stavebních firem na světě. VINCI je veřejná obchodní společnost kótovaná na pařížské burze, která má přes 185 000 zaměstnanců s ročním obratem ve výši téměř 40 miliard eur.

Klíčová čísla