Co jsou to geotechnické zkoušky zemin?

Geotechnické zkoušky zemin se provádějí za účelem zjištění hydrogeologických a geotechnických poměrů pro zakládání staveb. Seznámení s informacemi, jako je typ podloží a hladina podzemní vody, pomáhá při určování, zda plánované stavební objekty mohou být umístěny na daném pozemku. Pokud je v dané oblasti stavba možná, můžeme díky výsledkům z geotechnických zkoušek určit jaký typ založení použít, aby byla svrchní konstrukce stabilní a bezpečná.

Komplexní stanovení geotechnických parametrů zemin provádíme na základě níže uvedených polních zkoušek:

  • Statická penetrační zkouška (CPT, CPTu),
  • Statická zatěžovací zkouška deskou (PLT)
  • Seismická zkouška (SCPTu),
  • Dilatometrická zkouška (DMT),
  • Polní smyková zkouška vrtulkou (Vane test)
  • Dynamická penetrační zkouška (DPL/DPM/DPH/DPSH).

Typ provedené zkoušky závisí na typu zeminy e dané lokality.