Náš zkušený a energický tým snadno poradí a určí náklady na testování půdy, stanoví harmonogram testování v terénu a poté připraví dokumentaci provedeného výzkumu, včetně:

  • Geologické a inženýrské studium,
  • projekt geologických prací,
  • geologická a inženýrská dokumentace,
  • program geotechnického výzkumu,
  • geotechnický posudek,
  • dokumentace ke zkoušce podloží,
  • geotechnický design,
  • Zpráva o znečištění životního prostředí,
  • Zpráva o provedených specializovaných geotechnických zkouškách.

Dokumentace ke zkoušce půdy

Naší každodenní praxí je individuální přístup ke každému klientovi. Proto již od začátku spolupráce poskytujeme poradenství za účelem optimalizace nákladů a času potřebného na výzkum. Během testování půdy jsme s klientem v neustálém kontaktu. Průběžně reportujeme výsledky a v případě potřeby snižujeme nebo zvyšujeme rozsah prováděných prací. Dokumentace námi prováděných půdních testů je založena na vědeckých publikacích napsaných uznávanými vědci, díky nimž jsou parametry půdy obsažené v našich studiích přesné a spolehlivé.