Sanace znečištěných oblastí

V závislosti na zjištěnou kontaminaci a složitost problému v dané oblasti navrhneme vhodné řešení spolu s metodikou sanace, kontrolou šíření kontaminace, v souladu s bezpečností práce.

Zaměřujeme se  jak na čištění půdního a vodního prostředí, tak na sanaci pro stavebnictví.

Čištění půdního a vodního prostředí