Budovy pro obytné a komerční využití jsou nejčastěji monolitické nebo prefabrikované konstrukce. Tento fakt je odůvodněn vysokou intenzitou zatížení na těchto konstrukcí. Kromě toho jsou tyto objekty často stavěny tam, kde se vyskytuje málo únosné podloží. Za těchto okolností klasické metody hlubinných základů, tj. vrtané piloty, významně zvyšují náklady stavby a její dobu realizace.

Společnost Menard nabízí mnoho nových a moderních metod zlepšování podloží, které jsou z hlediska statiky a bezpečnosti rovnocenné k tradičním pilotovým základům. Technologie betonových pilířů CMC a MSC, pilířů BMC a pilířů DSM, pro zlepšování podloží, snižují náklady na zakládání staveb až o 40 procent, navíc výrazně urychlují dobu jejich provádění.