V současné době existuje stále více mostních konstrukcí (mosty, železniční viadukty, silniční viadukty, nadjezdy, lávky) založených přímo na zlepšeném podloží. Toto řešení je ekonomicky opodstatněné a často nevyžaduje změnu stavebního povolení. Pro mostní základy lze použít celou řadu technologií. Některé z nich jsou však obzvláště populární. Patří sem: hloubkového míchání zemin (DSM – Deep Soil Mixing), betonové pilíře CMC (s roznášecí vrstvou) nebo dynamicky hutněné štěrkové pilíře DR.