Různé druhy mostních objektů (mosty, viadukty, nadjezdy, lávky) se běžně zakládaly nepřímo. Projektant se po propočítání možností přímého položení na domácí půdě rozhodoval vybrat nepřímé položení základů. To vyplývalo z významných vodorovných sil nebo také velkého napětí, které generovaly objekty na slabé půdy. Dnes se stále více objektů pokládá přímo na zpevněné podloží. Toto řešení je ekonomicky oprávněné, často nevyžaduje žádné změny stavebního povolení. Širokou škálu technologií lze aplikovat na pokládání mostních objektů. Nicméně některé z nich jsou zejména často používány. Mezi ně patří: pilíře DSM (hlubinné míchání půdy), pilíře CMC (se základovým překladem), pilíře DR (dynamické výměny), které máme v naší nabídce technologií.

Takového výsledku se podařilo dosáhnout díky technologii, která zaručuje bezpečnost, malé finanční náklady a krátký čas realizace.

1  2

Další uvedená technologie zpevnění podloží jsou pilíře CMC. Jejich provedení pod základy mostních objektů je často spojeno s realizací základového překladu, jejímž cílem je přerozdělování vodorovných sil a zapojení podloží do spolupráce s pilíři.

6 5