Zajišťujeme stabilitu stěn výkopů klasickými opěrnými konstrukcemi (opěrné zdi, úhlové zdi, zárubní zdi, tížné zdijako ochranu proti sedání a sesuvům. Pro omezení proudění podzemních vod či nežádoucích látek využíváme technologie mixování zemin, převrtávané pilotové stěny a štětovnice. Tyto technologie, v kombinaci s kotvícími prvky, také využíváme pro zajištění stavebních jam, podchycení objektů v sousedství nebo omezení přítoku vody do jámyNašim klientům nabízíme kompletní řešení, tj. od návrhu až po realizaci.