Menard Polsko nabízí své služby v rámci obnovy přírodních hodnot a užitkových oblastí, které byly poničeny člověkem.Provádíme rekultivační práce v oblastech hornických prací s využitím našich specializovaných geotechnických technologií. V rámci rekultivace výsypky odpadu, který vznikl při těžení síry a sklářského písku v bývalém dolu síry „Piaseczno”, jsme prováděli práce na zlepšení stability svahů nádrže. Za účelem zhutnění nesoudržných zemin nasycených podzemní vodou jsme použili technologii Mikrovýbuchů MMB.

V komunálním hospodářství se stále častěji setkáváme s problémem přeplněných odpadních skládek. Technologie nárazového zhutnění Menarda (MIC) umožňuje redukovat odpad, který byl zhutněn tradičními metodami (zhutňovače), až o 20%. Metoda MIC je modifikací populární metody dynamické konsolidace, kterou začala před téměř 60 lety používat společnost Menard. Mezinárodní zkušenosti, které společnost získala během práce na různých skládkách při různých geotechnických podmínkách, jí umožnily bezpečně zavést metodu MIC za účelem zlepšení parametrů zhutňovaného odpadu.
Nutným prvkem při konstrukci skládek odpadu, který je biologicky rozložitelný, je vytvoření instalace odplynění. Skládkový plyn, známý jako bioplyn, vzniká během fermentace organických sloučenin na odpadních skládkách a používá se pro energetické účely, a není-li to možné, bývá spalován. Menard Polsko nabízí vytváření studen k odplynění a zaručuje jejich řádný provoz a bezpečnost osob, skládek a objektů, které se nacházejí v okolí.

wideo1