Silniční stavby se často staví v oblastech, kde se vyskytuje vysoce stlačitelné podloží, jako např. jílovité zeminy, bažiny, močály nebo oblasti v blízkosti vodních toků. V takových případech je nutné urychlit nebo omezit konsolidaci podloží, aby se zabránilo sedání konstrukce a její následné porušení. Pro zajištění dlouhodobé integrity dopravní infrastruktury a bezpečnosti vozidel je důležité dbát na to, aby zeminy v podloží byly překonsolidované což omezí celkové sedání zemin způsobené konsolidací (primární sedání), creepem (sekundární sedání) a diferenciálním sedáním.

Zlepšování podloží pod silniční komunikací (či silničním náspem) se běžně provádí správně zvoleným rastrem štěrkových pilířů, betonových pilířů, vertikálních drénů či BMC pilířů.