Chcete, aby Vaše investice měla silnou základnu? Hledáte partnera, který má zkušenosti s obtížnými geotechnickými pracemi? Chcete mít spolehlivé informace o půdě, kterou chcete koupit, nebo technologii, kterou vybral projektant, nebo jeden ze zhotovitelů?

Díky odborníkům z Menard najdete optimální řešení, které sníží Vaše náklady a dá záruku bezpečné investice, která proběhne podle přijatého plánu.

Na rozdíl od všeobecného mínění není zpevňování půdy předmětem vyhrazeným výlučně pro projekty jako průmyslové haly a sklady s velkým zatížením na metr čtvereční nebo dálnice procházející přes mokřadla. Bohužel ne každý, kdo se zabývá stavbami, ví, že díky vhodnému zpevnění půdy může investici výrazně zrychlit a zároveň zvednout její kvalitu a odolnost. Ne bez významu je také finanční otázka: komplexní přístup ke geotechnickým problémům může výrazně zvýšit hodnotu pozemků a také umožňuje vyhnout se nečekaným, ale bolestivým nákladům během procesu výstavby. Často se ukazuje, že je mnohem výnosnější koupit jiné pozemky než ty plánované, kvůli značným rozdílům v nákladech na založení stavby, které vyplývají z geologické struktury a tvarování terénu.
Proto je klíčem k úspěchu celé investice a také k jejímu bezproblémovému provozu v budoucnosti volba správného partnera, který provede spolehlivý proces – od geologického výzkumu, přes projekt, doporučení vhodné technologie, až po provedení a poskytnutí záruky.

Menard je ověřeným partnerem:

  • pro geology, kterým pomáhá dát dohromady všechny parametry investice, nezbytné k provedení důkladného výzkumu a přitom je podporuje při volbě metody a výzkumných zařízení,
  • pro projektanty, kterým dává přístup ke znalostem o nejnovějších technologiích a k týmu odborníků v oblasti geotechniky, díky nimž může být projekt připraven rychleji a přesněji,
  • pro investory – díky zavádění řešení, která se umožnila vyhnout mnohamiliónovým ztrátám, a také díky zlepšení kvality a hodnoty mnoha investic za nižší cenu, než se očekávalo,
  • pro generální zhotovitele, kterým pomáhá s řešením problému komplikovaných výzkumů a geotechnických řešení investice, a zároveň tím ruč za dodržení termínu bez neplánovaných a drahých prostojů v průběhu stavby,
  • pro individuální investory – kterým pomáhá se vyhnout zbytečným nákladům při stavbě domu a dává solidní základ, aby nově vznikající stavba opravdu mohla sloužit mnoha generacím.