Železniční stavby se často staví v oblastech, kde se vyskytuje vysoce stlačitelné podloží, jako např. jílovité zeminy, bažiny, močály nebo oblasti v blízkosti vodních toků. V takových případech je nutné urychlit nebo omezit konsolidaci podloží, aby se zabránilo sedání konstrukce a její následné porušení. Pro zajištění dlouhodobé integrity dopravní infrastruktury a bezpečnosti souprav, je důležité dbát na to, aby zeminy v podloží byly překonsolidované což omezí celkové sedání zemin způsobené konsolidací (primární sedání), creepem (sekundární sedání) a diferenciálním sedáním.

Zlepšování podloží pod železniční tratí (či železničním náspem) se běžně provádí správně zvoleným rastrem štěrkových pilířů, betonových pilířů či BMC pilířů.