Při realizaci geotechnických projektů čelíme globálním výzvám budoucnosti. Pozornost věnujeme nejen účinnosti zvolené metody pro založení stavby, ale také jejímu dopadu na životní prostředí. U každého realizovaného projektu se zaměřujeme na efektivní využívání zdrojů s ohledem na životní prostředí. Používáme stále menší množství materiálu, spotřebováváme méně energie, snižujeme emise CO2.

Jaké jsou výhody našich technologií?

  • Většina našich technologií (vibrované štěrkové pilíře, CMC, MSC, BMC pilíře, vertikální drény, míchání zemin, dynamické zhutňování) takřka eliminuje problém zbytečně vytěžené zeminy z vývrtku a její nutné likvidace. Zmíněné řešení je obzvlášť důležité u kontaminovaných zemin.
  • U vibrovaných štěrkových pilířů a dynamicky hutněných pilířů je možné využívat recykláty a zbytkové materiály (struska, důlní odpad, materiál z demolic, vedlejší produkty z průmyslové výroby) jako výplň do pilířů.
  • Většina našich technologií na zlepšování podloží využívá méně materiálu a je řádově rychlejší než klasické technologie pro zakládání staveb

Sanace kontaminovaných zemin

Společnost Menard poskytuje obnovu kontaminovaných zemin a vodních zdrojů poškozených lidskou činností. Provádíme sanační práce v bývalých těžebních oblastech pomocí našich specializovaných technologií.

Zaplněné skládky jsou stále častěji velkým problémem při odstraňování komunálního odpadu. Technologie zhutňování Menard Impact Compaction (MIC) zlepšuje zhutňování odpadu o 20 procent ve srovnání s konvenčními metodami zhutňování odpadu. Technologie MIC je modifikací známé technologie dynamické konsolidace, implementované před více jak 60 lety společností Menard. Mezinárodní zkušenosti získané na mnoha skládkách s různými geotechnickými podmínkami umožnily bezpečnou optimalizaci zhutnění odpadu.

Základním parametrem při stavbě skládek biologicky rozložitelného odpadu je odplyňovací systém. Skládkový plyn, běžně známý jako bioplyn, je výsledkem kvašení organických sloučenin na skládkách a používá se pro energetické účely. Menard nabízí vrtání odplyňovacích studní, zajištění jejich správné realizace a zabezpečení lidí, skládek a budov v blízkém okolí.

Více informací informací ohledně sanace kontaminovaných zemin rekultivace naleznete na:

https://www.remea-group.com/en/