Download PDF

Nabízíme sofistikovaný návrh založení na základě odborné interpretace geologicých podmínek s pomocí polních zkoušek. Volíme nejvhodnější technologii jak pro dané geologicé podmínky tak pro konkrétní typ horní stavby.

Následující tabulka znázorňuje efektivitu řešení v závislosti na typu technologie a stavby.

Betonové pilíře CMC

Rychlost realizace, žádný vytěžený materiál a malé sedání půdy jsou jen některé z charakteristických rysů, které odlišují CMC od jiných technologií vytváření pilířů.

Kompakční injektáž ISR

Roztlačovací injektáž spočívá ve vstřikování do půdy směsi cementu a zeminy pod optimálním tlakem.

Vibroflotace VF

První pokusy využívat technologii vibroflotace VF se konaly již v roce 1934.

Kombinované pilíře MCC

Využívání nejčastěji vychází z uspořádání jednotlivých vrstev půdy, proto je nutné před výběrem technologie kombinovaných pilířů MCC provést pečlivou analýzu geologického profilu...

Zhutňování údery MIC

V komunálním hospodářství se čím dál tím častěji setkáváme s problémem přeplněných odpadních skládek.

Pilíře BMC

Technologie pilířů Bi-Modulus Column BMC doplňuje technologii betonových pilířů CMC (Controlled Modulus Columns) a štěrkových pilířů SC (Stone Columns) a kombinuje výhody obou.

Pilíře JG

Metoda tryskové injektáže – JET GROUTING – umožňuje zlepšit mechanické parametry půdy a zároveň ji utěsnit.

Dynamické zhutňování DC

Technologie dynamického zhutňování, známá také jako dynamická konsolidace, patří k technologiím vynalezeným a zavedeným společností Menard.

Vertikální drenáž VD

Technologie vertikální drenáže spočívá v instalaci do podloží prefabrikovaných drénů, které urychlují konsolidaci nepropustných půd.

Prefabrikované piloty

Prefabrikované piloty jsou hotové železobetonové prvky, které jsou instalovány v půdě pomocí specializovaného zařízení, které je vybaveno vibračním, úderovým nebo zarážecím systémem.

Pružné pilíře MSC

Pilíře MSC, které slouží k zpevňování podloží, patří do skupiny technologií „displacement“...

Pilíře DSM

Idea DSM je založena na konceptu zlepšení pevnostních vlastností půdy díky jejímu smícháním s pojivem např.

Impulsní zhutňování RIC

Technologie impulsního zhutňování RIC je doplněním k jiným metodám dynamického zhutňování půdy, která v omezené míře ovlivňuje budovy v okolí prováděných prací.

Vakuová konsolidace MV

Metoda vakuové konsolidace MV byla vyvinuta a zavedena na konci 80. let minulého století společností Menard.

Solidifikace

Solidifikace pochází ze Skandinávie, kde se s velkým zájmem používá z ohledu na specifické půdní podmínky.

Betonové pilíře CFA

Díky univerzálnosti, jednoduchosti a relativně vysoké produktivitě jsou pilíře vytvářené průběžným spirálovým vrtákem CFA jedním z nejčastěji používaných řešení pokládání základů.

Štěrkové pilíře SC

Štěrkové pilíře jsou vytvářeny pomocí speciálně navrženého hlubinného vibrátoru, který je upevněn na zařízení.

Pilíře dynamické výměny DR

Metoda dynamické výměny je rozšířením technologie dynamického zhutňování DC a používá se v půdách, které se vyznačují velkou stlačitelností.

Mikrovýbuchy MBM

Technologie mikrovýbuchů MBM se úzce spojuje s fenoménem konsolidace...

Trenchmix

Najczęściej stosowana do wykonywanie przesłon przeciwfiltracyjnych, ale ostatnio znajduje również zastosowanie we wzmocnieniu gruntów słabych.