Nabízíme důkladně promyšlená řešení. Na základě podrobných geotechnických studií a analýz rozestavěných staveb, vybíráme nejvhodnější technologii pro lokální podmínky. Zavedli jsme a optimalizovali mnoho nových metod určených ke zlepšování zemin. Hlavním cílem společnosti je realizace projektů efektivně, spolehlivě a hospodárně.

Následující tabulka znázorňuje efektivitu řešení v závislosti na typu technologie a stavby.

Betonové pilíře CMC

Rychlost, žádný vytěžený materiál a malé sedání půdy jsou jen některé z charakteristických rysů, které odlišují CMC od jiných technologií vytváření pilířů.

Kompakční injektáž ISR

Metoda zlepšování podloží kompakční injektáží ISR spočívá ve vstřikování směsi cementu a zeminy pod vhodným tlakem.

Vibroflotace VF

Technologie vibroflotace je realizována zavedením speciálně konstruovaného vibrátoru do podloží, čímž dochází k jejímu zhutňování. Vibrování se provádí pod vysokým tlakem přiváděného vzduchu nebo vody.

Kombinované pilíře MCC

Technologie kombonovaných pilířů MCC je považována za kombinaci metod vibroflotace a betonových pilířů

Zhutňování údery MIC

V komunálním hospodářství se čím dál tím častěji setkáváme s problémem přeplněných odpadních skládek.

Pilíře BMC

Technologie pilířů (Bi-Modulus Column BMC) doplňuje technologii betonových pilířů CMC a štěrkových pilířů SC a kombinuje výhody obou.

Trysková injektáž JG

Tryskové injektáže je moderní metoda zlepšování základových půd. Metodu lze využít na různé zeminy, od jílů až po balvanité štěrky.

Dynamická konsolidace DC

Dynamická konsolidace DS patří k technologiím vynalezeným společností Menard. Využívá energii vyvolanou pádem ocelového břemene o hmotnosti 12 až 25 tun.

Vertikální drény VD

Technologie vertikální drenáže spočívá v instalaci do podloží prefabrikovaných drénů, které urychlují konsolidaci nepropustných půd.

Prefabrikované piloty

Jsou to hotové železobetonové prvky, které jsou instalovány vibrováním, úderovým zařízením nebo zarážecím systémem.

Betonové pilíře MSC

Pilíře MSC, slouží k zpevňování podloží. Provádí se podobně jako CMC, tato metoda využívá rouru s vibračním zařízením, který zeminu roztlačuje do stran.

Štěrkové pilíře SC

Štěrkové pilíře SC (Stone Columns) jsou prováděny vibrováním speciální duté roury do zeminy a následným vyplněním otvoru směsí kameniva.

Impulsní zhutňování RIC

Technologie impulsního zhutňování RIC je doplněním k jiným metodám dynamického zhutňování půdy, která v omezené míře ovlivňuje budovy v okolí prováděných prací.

Podtlaková konsolidace MV

Metoda vakuové konsolidace MV byla vyvinuta a zavedena na konci 80. let minulého století společností Menard.

Solidifikace

Solidifikace má za úkol zlepšit pevnostní vlastnosti půdy pomocí jejího smíšení s pojivem (např. cement, popílek, směs cementu a popílku)

Betonové piloty CFA

Díky všestrannosti, jednoduchosti a vysoké produktivitě jsou pilíře vytvářené spirálovým vrtákem CFA, jedním z nejčastěji používaných řešení zakládání.

Pilíře DSM

Technologie DSM je založena na konceptu zlepšení pevnostních vlastností půdy díky jejímu smícháním s pojivem (např. s cementovou maltou)

Dynamicky hutněné štěrkové pilíře DR

Technologie spočívá ve vytváření velkoprůměrových beraněných pilířů v málo únosných zeminách. Stejně jako technologie DC využívá energii vyvolanou pádem ocelového břemene.

Mikrovýbuchy MMB

Technologie spočívá ve zhutnění podloží v důsledku energie vyvolané explozí pyrotechnické nálože. Tím se uvolní rázová vlna, která urychluje zhutnění .

Trenchmix

Technologie Trenchmix získává stále větší oblibu. Nejčastěji se používá pro výrobu antitfiltračních sít, ale v poslední době také pro posílení slabých půd.