Jedná se o univerzální a hospodárnou technologii určenou ke zpevňování podloží a snižování sedání, která může být použita téměř ve všech geologických podmínkách včetně plastických a organických zemin (rašelina, naplaveniny atd.).

Roztlačované betonové pilíře, používané pro hlubinné zlepšování zemin, bývají častou alternativou pro klasické pilotové založení díky jejich rychlé proveditelnosti a finanční dostupnosti. Pilíře se provádí speciálním vrtákem či vibrační rourou, které zeminu roztlačí do stran a vytváří tak prostor, který se následně vyplní betonem. Vrty se provádí v relativně husté síti což vytváří velice únosný kompozit zhutněných zemin a betonových pilířů. Díky řádově vyšší denní produkci než u klasických pilot, bývá cena za založení stavby těmito pilíři mnohem atraktivnější.

Základní rozdělení:

  • Vrtané betonové pilíře CMC (Controlled Modulus Column)
  • Vibrované betonové pilíře MSC (Menard Susceptible Columns)
  • Kombinované pilíře BMC (Bi-Modulus Columns)