Vyvinuta a optimalizována ing. Louisem Menardem, dynamická konsolidace DC (Dynamic Compaction) využívá energii vyvolanou pádem ocelového břemene o hmotnosti 10 až 40 tun z výšky 5 až 40 m za účelem zhutnění nesoudržných zemin.

Okamžité výsledky jsou dosaženy redukcí sedání v relaci 3 - 6 %, snížení objemu zeminy a zlepšení E - modulu násobkem 4 až 6.

Hloubka zlepšení dosahuje 10 - 12 m. Dynamické zhutňování se většinou používá pro založení rozsáhlých ploch (např. haly, sklady, letištní ranveje) a dopravních staveb (pod silniční a železniční náspy).

Další variantou pro zhutňování podloží je použití technologie Rapid Impact Compaction (RIC). Technologie zlepšování podloží impulzním hutněním (RIC) spočívá v nárazech, z nevelké výšky (cca 1,2 m), ale s vysokou frekvencí (40 až 60 úderů za minutu), speciálně tvarovaným kladivem. Vzniklý otvor je pak vyplněn a zhutněn vhodným kamenivem. Výhodou této metody je možnost zakládat na malých prostorech nebo na prostorech s omezenou pracovní výškou.

Dynamické zhutňování představuje hospodárnou a rychlou metodu určenou ke zlepšování nesoudržných zemin pro založení rozsáhlých ploch (např. haly, sklady, letištní ranveje) a dopravních staveb (pod silniční a železniční náspy).