Impulzní zhutňovací technologie RIC, implementovaná v 90. letech, je doplňkem metod dynamického zhutňování půdy, které mají omezený dopad na budovy v okolí prací.

Popis

K provedení zpevnění podloží technologií impulsního zhutňování RIC se používá hydraulické kladivo připevněné na bagr. Kladivo o hmotnosti od 5 do 12 tun je volně spouštěno z výšky přibližně 1,2 m na desku o průměru 1,5 m. Údery, které se opakují s frekvencí od 40 do 60 za minutu, ponořují ocelovou desku a vytvářejí kráter. Řídicí systém umístěný v kabině dává možnost kontrolovat proces zhutňování a zaznamenává parametry, jako je hloubka kráteru, propad desky po každém úderu, počet úderů. Systém může být také využit pro změnu výšky, ze které je kladivo spouštěno. Zhutňování v technologii RIC obvykle předchází připravení zkušebních pozemků, na nichž se provádí zhutňování s různými odstupy a s jiným počtem úderů. Poté se zkoumá zhutnění zpevňované půdy a určuje optimální rozteč pracovních bodů a počet úderů na jeden bod. Nejčastěji se používá – v závislosti na půdě – od 10 do 40 úderů na bod.

ric

Využití

Technologie impulsního zhutňování se velmi dobře osvědčuje ve všech druzích nesoudržných zemin, zejména pak v případě štěrku a písku. Může být také použita pro rekultivaci míst, kde se nacházejí antropogenní půdy a nestavební náspy.

Nejčastěji se technologie RIC využívá v pozemním stavitelství: pod základové desky/podlahy průmyslových a komerčních hal, pod těžké skladové prostory a nádrže; u infrastrukturálních staveb nachází využití při stavbě všech druhů silnic a dálnic, pod silniční a železniční násypy a často jako zpevnění základů parkovišť a letištních ploch. Velkou výhodou metody RIC je její mobilita a relativně malé rozměry používaného zařízení, které umožňují vykonávat práci v těžce přístupných místech (např. uvnitř stávajících konstrukcí skladových hal).

ric2 ric1

V závislosti na typu půdy, vodních podmínkách a parametrech kladiva dosahuje zhutnění až do hloubky 4,0 m. Bezpečná pracovní vzdálenost od stávající budovy, pří které není nutné monitorovat vibrace, činí asi 50 m. Vytvářený hluk je pak menší než 90 dBA.