Roztlačovací injektáž spočívá ve vstřikování do půdy směsi cementu a zeminy pod optimálním tlakem. Pilíře vytvořené touto metodou mohou mít různorodý průměr na celé své délce, v závislosti na parametrech podloží, což činí tuto technologii velmi produktivní, zejména v půdách s různými vrstvami.

Popis

Roztlačovací injektáž se skládá z následujících procesů:
• Ponoření vrtného soutyčí – konec soutyčí se ponořuje do půdy do požadované hloubky a roztlačuje půdu do stran.
• Injektáž – probíhá ve dvou fázích: injektáž otvoru nejčastěji přechází do roztlačovací injektáže, která je prováděna pod dostatečně vysokým tlakem (1-7 MPa) a způsobuje vznik pevných těles různého objemu. Kromě toho způsobuje injektáž zhutnění okolní půdy pomocí jejího roztlačení. Samotný proces se provádí až do získání optimálního tlaku v průběhu času;
• Vytahování soutyčí – během postupného vytahování injektážního soutyčí se vytváří řada jednotlivých bloků, které k sobě přiléhají a nakonec vytvoří injektážní sloupec.

aaaaaaa

K provádění zpevnění podloží v technologii sloupců ISR se používají injektážní trysky a speciálně připravená injektážní směs s plastickou konzistencí. Před zahájením práce je nutné na zkušebním pozemku určit technologické parametry, jako například: poměr objemu jednotlivých složek injektážní směsi, maximální tlak injektáže a síť pracovních stanovišť. Během provádění prací se průběžně sleduje objem vstřikované směsi. Záznam údajů vrtání a parametrů injektáže je účinný nástroj pro řízení jakosti.

isr

Využití

Tato technologie může být využita všude tam, kde se pod povrchem terénu nacházejí půdy s průměrnými nebo příznivými parametry a pod nimi se nacházejí neúnosné půdy. Klasicky se tato metoda používá především pro zhutnění nesoudržných kyprých půd (písek, štěrk), ale dobře se osvědčuje také v soudržných, organických a antropogenních půdách a vytváří prvky s vysokou únosností a tuhostí. Sloupce můžou být vytvořeny také ve velmi mokrých půdách. Metoda roztlačovací injektáže se používá pod základy stávajících budov, kdy je nezbytné zvýšit únosnost podloží nebo omezit sedání, pod základy speciálních budov v místech, kde existuje riziko vzniku ztekucení půdy a jako tuhá výplň v místech, kde se nacházejí dutiny a kaverny různého typu. Díky velmi nízké úrovni vibrací během provádění práce může být technologie ISR používána v těsné blízkosti stávajících budov.

Gdy nie ma konieczności stosowania iniekcji rozpychającej na całej długości kolumny, można ją ograniczyć do miejsc występowania gruntów słabonośnych. Średnice kolumn najczęściej nie są stałe na długości i zależą od parametrów wzmacnianej warstwy gruntu, ciśnienia iniektu i użytej żerdzi/świdra. Kolumny wykonywane do głębokości nawet 22,0m najczęściej są rozmieszczone w siatce kwadratowej o rozstawie w zakresie 1,50-3,50m.