Technologie pilířů Bi-Modulus Column (BMC) kombinuje výhody technologie betonových pilířů CMC (Controlled Modulus Columns) a štěrkových pilířů SC (Stone Columns). V první fázi budování se pilíře se vytváří stejně jako v případě pilířů CMC.

Následně se využije speciální vibrační roura pro zhotovení štěrkové hlavy pilíře, která často bývá dvakrát až čtyřikrát větší než je průměr CMC pilíře. Díky této technologii je možné vytvořit tuhé podloží pro založení různých typů staveb a zároveň eliminovat nutnost využití plošné roznášecí vrstvy ze štěrku nebo betonu.

Další výhody této metody:

  • Možnost využití v téměř všech geologických podmínkách včetně organických zemin
  • Eliminace vývrtku při tvorbě pilířů – není tedy nutné odstraňovat velké množství zemin
  • Šetrnost k životnímu prostředí – štěrková hlavice může být nahrazena recyklovaným materiálem či vedlejším produktem z továren a fabrik

Realizace:

KEY PLASTIC, Janovice nad Úhlavou– založení haly na BMC pilířích