Technologie pilířů Bi-Modulus Column BMC doplňuje technologii betonových pilířů CMC (Controlled Modulus Columns) a štěrkových pilířů SC (Stone Columns) a kombinuje výhody obou. První realizace pomocí této technologie se uskutečnily v 90. letech ve Francii a v USA a od té doby se stále více používá po celém světě.

Popis

Technologie zpevňování podloží pilíři BMC se provádí v několika fázích. Dřík pilířů BMC se vytváří stejně jako v případě pilířů CMC. Speciálně navržený posuvný vrták, který je umístěn na stroji vybaveném hlavicí s vysokým krouticím momentem a svislým statickým tlakem, přenáší půdu v horizontálním směru vzhledem k ose otvoru. Když se posuvný vrták dostane do požadované hloubky, následuje podtlakové zavedení betonové směsi do otvoru. Vháněný beton protéká trubkou vrtáku. Proces betonování se provádí při tlaku, který nezpůsobuje ničení stěn otvoru ani míchání půdy s injektovanou směsí. V místě, kde byl vytvořen betonový dřík pilíře CMC se tvaruje, která je vytvořena technologií štěrkových pilířů SC. Pomocí speciálně navrženého hlubinného vibrátoru, který je upevněn na stroji, se vytváří – ve třech fázích – štěrková hlavice pilíře BMC:

- ponoření vibrátoru – následuje ponoření vibrátoru do půdy do požadované hloubky, nejčastěji od 1,0 do 3, 0 m; proces ponoření je často podporován dodáváním stlačeného vzduchu nebo vody,
- nasypání kameniva – prostor, který vznikl v první fázi, je zasypán kamenivem.
- zhutnění nasypaného kameniva se provádí fázemi, nejčastěji každých 0,5 m; tímto způsobem se vytvoří pilíř o průměru od 40 do 120 cm.

cmc

Využití

Pilíře BMC jsou jakýmsi doplňkem technologie CMC, díky čemuž je možné je používat stejně jako pilíře CMC – téměř ve všech půdních podmínkách. Technologie je vhodná mj. v měkce plastických a prašných zeminách, v antropogenních zeminách (nekontrolované násypy, výsypky) a v organických půdách (rašeliny, naplaveniny, gyttja) s vlhkostí nad 100 %, pokud se nacházejí níže než souřadnice spodní části štěrkové hlavice.

asd

Využití pilířů BMC nejčastěji vyplývá z potřeby použít základový překlad mezi stavěným objektem a podložím zpevněným pilíři a rozdělit zatížení mezi ně. Všechny typy pozemních staveb (základové desky), infrastruktury (silniční a železniční násypy) a specializovaných staveb (základy větrných elektráren) poskytují prostor pro použití pilířů BMC. Typické zatížení, které absorbuje pilíř, se pohybuje v rozmezí od 250 do 600 kN. Pilíře jsou uspořádány stejně jako pilíře CMC a SC, tzn. ve čtvercové nebo trojúhelníkové mřížce se stranou od 1,5 m do 3,0 m. Nejčastěji má také štěrková hlavice 2 až 4krát větší průměr než dřík betonového pilíře.

asdf