Technologie Dynamic Replacement (DR) spočívá ve vytváření velkoprůměrových beraněných pilířů v málo únosných zeminách. Obdobně jako u technologie dynamického zhutňování (DC) se k tomuto účelu používá jeřáb, který opakovaně shazuje břemeno o hmotnosti 10 až 40 tun z výšky 10 až 40 m na určené místo.

Vzniklý otvor je pak vyplněn vhodným kamenivem či jiným agregátem (např. drcený beton, recykláty) a následně zhutněn. Pilíře provedené tímto způsobem jsou charakterizovány vysokou pevností a nízkou deformací. Vysoká produktivita této metody umožňuje její využití pro zakládání dopravních a velkoplošných staveb, hal, skladů atd.

Další variantou této technologie je použití technologie Rapid Impact Compaction (RIC). Technologie zlepšování podloží impulzním hutněním (RIC) spočívá v nárazech, z nevelké výšky (cca 1,2 m), ale s vysokou frekvencí (40 až 60 úderů za minutu), speciálně tvarovaným kladivem. Vzniklý otvor je pak vyplněn a zhutněn vhodným kamenivem. Výhodou této metody je možnost zakládat na malých prostorech nebo na prostorech s omezenou pracovní výškou.