Metoda dynamické výměny je rozšířením technologie dynamického zhutňování DC a používá se v půdách, které se vyznačují velkou stlačitelností.

Popis

Technologie dynamické výměny spočívá v provedení v soudržné půdě pilířů s velkým průměrem. Pilíře jsou vytvářeny těžkým pěchovadlem o hmotnosti od 15 do 30 tun, které je spouštěno z výšky 10 až 30 m. Provedení jednoho sloupce se skládá z několika sérií úderů. K zahájení procesu ubíjení dochází v mělkém příkopu, který je vyplněn minerálním kamenivem. První série úderů vytváří kráter v podloží, který je doplňován vhodným materiálem. Další série plnění kameniva do kráteru a ubíjení se opakují až do momentu vytvoření sloupce DR podle požadavků projektu. Konec vytváření sloupce je signalizován snížením hodnoty propadu pěchovadla. Pilíře s velkým průměrem (od 1,6 m do 3,0 m) se pěchují do hloubky 4,0 – 7,0 m. Vrchní vrstva 0,5 – 1,0 m se zhutňuje pomocí těžkých vibračních válců.
dr

Využití

Pilíře jsou často používány jako zpevnění pod silniční nebo železniční násypy (pilíře zlepšují stabilitu a zvyšují koeficient bezpečnosti násypů). S úspěchem lze pilíře použít také ke snížení sedání základů komerčních a průmyslových staveb a ke stabilizaci skládek.

Sloupce dynamické výměny lze vytvářet buď v kypré nesoudržné půdě, nebo v plastických a měkce plastických soudržných půdách, a také v půdách organických. K vytváření sloupců dynamické výměny lze použít přírodní kamenivo, postprodukční materiály (struska, spečenec), recyklovaný beton, asfalt nebo suť (bez dřevěných nebo kovových částí). Je nutné používat materiály s rozdílnou zrnitostí a s obsahem prachové frakce menším než 5%. Typická hloubka pilíře se pohybuje v rozmezí od 4,0 do 7,0 m a pilíř dosahuje průměru 1,6 až 3,0 m. Rozteč pilířů závisí na přenášeném zatížení a půdních podmínkách. Využití této technologie se spojuje s generováním rázové vlny, která může nepříznivě ovlivnit přiléhající stavební objekty. Proto je vhodné provádět práce pomocí metody dynamické výměny ve vzdálenosti nejméně 50 metrů od jiných objektů.