Vrtání pilot CFA (Continuous Flight Auger) se provádí pomocí průběžného šneku (spirály) s vnitřní trubkou pro vhánění betonové směsi. K betonování piloty dochází v okamžiku zdvihání šneku, při současném vytěžování zeminy zůstávající na vrtáku.

Tyto piloty se běžně používají v ulehlých nesoudržných zeminách či v pevných soudržných zeminách.

Výhody této světově známé technologie jsou především vysoká produktivita, nízká hlučnost a nízké vibrace. Využívají se především při realizaci pozemních staveb, které přenášejí významné zatížení na podloží, ale i na inženýrské, hydrotechnické a průmyslové objekty.