Prefabrikované piloty jsou hotové železobetonové prvky, které jsou instalovány v půdě pomocí specializovaného zařízení, které je vybaveno vibračním, úderovým nebo zarážecím systémem. Už mnoho let se na geotechnickém trhu používají jako základ prakticky každého druhu stavebního objektu v různých půdních podmínkách.

K největším výhodám této technologie patří rychlost provedení, plná kontrola kvality ponořovaných jednotek i v zemi s extrémně nízkými pevnostními parametry, možnost instalovat prvky v úhlu. Projektanti oceňují tuto technologii především díky schopnosti přenášet horizontální síly a ohybové momenty bez ohledu na půdní podmínky.

Přednosti

• rychlost provedení,
• plná kontrola kvality prefabrikovaných sloupců
• možnost zavádět prvky výztuže v úhlu,
• možnost určit únosnost přímo po instalaci na základě odporu zarážení.

Využití

Díky různorodosti využití můžou být piloty použity k posílení slabého půdního podloží silničních násypů, opěr mostů nebo základových desek. Vzhledem k relativně vysokým nákladům je Menard Polsko používá převážně k přímému pokládání objektů na organické půdě s obsahem vlhkosti dosahujícím několika set procent.

V takové situaci splňují prefabrikované piloty funkci zcela tuhých sloupců, které zpevňují slabé podloží (tzv. rigid inclusions). Úroveň, typ výztuže, parametry materiálů, průřezy a rozteč upravujeme pokaždé podle specifiky projektu. Optimalizace řešení můžeme dosáhnout také díky preciznímu projektu základového překladu, kterou můžou tvořit různé konstrukce z vyztužené zeminy, chemicky stabilizované nerostné minerály nebo tradiční železobetonové desky.