Solidifikace (tedy hromadná stabilizace MS) pochází ze Skandinávie, kde se s velkým zájmem používá z ohledu na specifické půdní podmínky. Solidifikace má za úkol zlepšit pevnostní vlastnosti půdy pomocí jejího smíšení s pojivem (např. cement, popílek, směs cementu a popílku). Solidifikace vystupuje ve dvou typech:
• MS na sucho,
• MS na mokro.

soldifikacja

Popis

Solidifikace na sucho
Hlavní vlastnosti hromadné stabilizace na sucho:
• půda se mísí s pojivem, bez přítomnosti vody,
• pojivo: cement, popílek, směs cementu a popílku atd.,
• nepřivádění vody má za následek vysušení půdy a její následné vázání,
• objemové zpevnění podloží,
• zlepšení mechanických a deformačních vlastností půdy,
• používá se v organických a soudržných půdách s malou smykovou pevností v podmínkách bez odvodnění,
• hlubinný dosah: až 5 m,
• ke stabilizaci dochází od nejhlubších vrstev až k těm na povrchu,
• po provedení práce se kontroluje:
- odolnost proti tlaku,
- odolnost v podmínkách bez drenáže,
- deformovatelnost.

Solidifikace na sucho se provádí následujícím způsobem:
• Do půdy se zavádí míchadlo se speciální konstrukcí.
• Míchadlo prostřednictvím otáčivého pohybu ničí strukturu půdy a mísí ji se zaváděným pojivem.
• Proces míchání je podporován přiváděním suchého pojiva otvorem na konci ramene míchadla.
• Míchání půdy s pojivem vyvolává proces hydratace, který způsobuje lokální zvýšení teploty na několik set stupňů.
• Zvýšení teploty má za následek vysušení slabé půdy.

Solidifikace na mokro
Hlavní vlastnosti hromadné stabilizace na mokro:
• půda se mísí s pojivem způsobem podobným technologii DSM,
• pojivo: cement, popílek, směs cementu a popílku atd.,
• objemové zpevnění podloží, i když je možné vytváření pilířů jako je tomu v případě DSM,
• zlepšení mechanických a deformačních vlastností půdy,
• používá se v organických a soudržných půdách s malou smykovou pevností v podmínkách bez odvodnění a v nesoudržných půdách,
• hlubinný dosah: až 5 m,
• ke stabilizaci dochází od nejhlubších vrstev až k těm na povrchu,
• po provedení zpevnění se kontroluje odolnost proti tlaku krychlových vzorků.

Solidifikace na mokro se provádí následujícím způsobem:
• Do půdy se zavádí míchadlo se speciální konstrukcí.
• Míchadlo prostřednictvím otáčivého pohybu ničí strukturu půdy a mísí ji se zaváděným pojivem.
• Proces míchání je podporován přiváděním malty otvorem na konci ramene míchadla.

solidyfikacja2

solidyfikacja1