Štěrkové pilíře (Stone Columns) jsou prováděny vibrováním speciální duté roury do zeminy a následným vyplněním otvoru směsí kameniva nebo jiným sypkým materiálem. Využíváme řadu metod a technik (suché a mokré metody, vibrační zařízení v horní nebo spodní části roury, vibro zařízení upevněné na rameni vrtné soupravy nebo na lafetě, výplň kamenivem shora nebo spodem), které lze kombinovat pro splnění požadavků a specifikací projektu.

Kromě zpevňování podloží mohou být štěrkové pilíře použity jako drenážní pilíře urychlující konsolidaci náspů. Štěrkové pilíře se často provádějí v soudržných zeminách pro založení silničních a železničních náspů, hal či skladů.