Metoda vakuové konsolidace MV byla vyvinuta a zavedena na konci 80. let minulého století společností Menard. Umožnila efektivní využití vakuových pump k urychlení komprese slabých půd. Tato technologie je alternativní řešení zpevňování slabého půdního podloží vzhledem ke klasické konsolidaci drenážním násypem a vertikálními drény.

Popis

Metoda vakuové konsolidace MV byla vyvinuta a zavedena v pozdních 80. letech minulého století společností Menard. Umožnila efektivní využití vakuových pump k urychlení komprese slabých půd. Tato technologie je alternativní řešení zpevňování slabého půdního podloží vzhledem ke klasické konsolidaci drenážním násypem a vertikálními drény.
Důležitým momentem je instalace měřícího zařízení – piezometrů, inklinometrů, manometru a nivelačních bodů. To umožňuje průběžně sledovat průběh konsolidace. Proces čerpání končí ve chvíli, kdy dojde k dosažení požadovaného sedání nebo parametrů (ukazatele pórovitosti, smyková pevnost). Metoda Menard Vacuum vyžaduje čas – obvykle trvá celý proces cca 6 měsíců. Tento čas však není závislý na půdních parametrech v takové míře jako v případě klasické metody. Mnohem důležitější je účinnost technologického systému. Praxe ukazuje, že při správném plánování stavby neprodlouží použití technologie vakuové konsolidace čas realizace.

mv

Využití

Pole využití vakuové konsolidace MV je velmi široké, od silnic, dálnic a oblastí pro různé typy nádrží (na palivo nebo sypký materiál) až po rozsáhlé výstavby, jako letecké terminály nebo kontejnerové přístavní terminály. Tato metoda je často jedinou alternativou k nepřímému zakládání na pilotách, a to zejména pokud se v půdě nacházejí velké vrstvy (přesahující 25,0 m) organické zeminy s vysokým obsahem vlhkosti a na velkých oblastech. Technologii MV – kromě organických půd (rašelina, naplaveniny, gyttja) – lze úspěšně použít v měkce plastických soudržných půdách (hlíny) při tloušťce neúnosné půdy dosahující 30 m. Maximální zatížení přenášené na konsolidovanou půdu (po provedení drenáže) přímo závisí na jejím typu, úrovni konsolidace a typu práce konstrukce. Pokud posuzujeme technické a ekonomické hledisko, vede využití podtlaku ke konsolidaci stlačitelných půd k levným a bezpečným řešením.