Download PDF

Technologie vertikální drenáže VD se úzce spojuje s fenoménem konsolidace*. Provádí se s využitím drenážního násypu a je jednou z nejosvědčenějších a bezpochyby nejlevnějších metod zpevňování půdního podloží.

* Konsolidace je proces stlačování půdy pod svou vlastní nebo vnější zátěží. Mechanismus konsolidace je založen na zmenšení pórů (a tedy i objemu půdy) v kombinaci s vytlačováním vody z půdního skeletu. Konsolidaci podléhají různé minerální půdy (zvláště důležité je v případě jílů a jiné soudržných půd) a organické půdy (např. rašelina, gyttja a další).

Popis

Technologie vertikální drenáže spočívá v instalaci do podloží prefabrikovaných drénů, které urychlují konsolidaci nepropustných půd. Vertikální drény jsou ploché, plastové, pružné trubky s kulatým nebo oválným průřezem, které po instalaci v příslušných rozestupech zásadním způsobem zvyšují propustnost půdy. Za účelem urychlení konsolidace se spolu se svislou drenáží používá dočasný drenážní násyp. Vertikální drenáž se používá nejčastěji v soudržných půdách pod silničními násypy nebo parkovišti.

Drenaz-pionowy-vd

Využití

Během realizace projektu ve fázích, které jsou rozloženy v čase, se může použití technologie vertikální drenáže ukázat velmi efektivní a úsporné. To je důvod, proč je možné tuto technologii nejčastěji potkat při realizaci lineárních objektů, jako např.: silniční nebo železniční násypy. Technologii VD se také používá ve spojení s jinými technologiemi Menard, např.: vakuová konsolidace Menard MV nebo dynamické zhutnění DC. Drény zlepšují půdu, což výrazně urychluje čas konsolidace. Metoda vertikální drenáže je často jedinou alternativou k provádění nepřímého zakládání na pilotách, a to zejména pokud jsou v půdě přítomny velké vrstvy (přesahující několik metrů) organické zeminy s vysokým obsahem vlhkosti. Délky drénů mohou dosáhnout až 50 m. Technologie svislé drenáže se kromě organických půd (rašelina, naplaveniny, gyttja), úspěšně používá v měkce plastických soudržných půdách (hlíny).

drenaz1

drenaz-pionowy2

V závislosti na geologických podmínkách a požadavcích projektu činí rozteč drénů od 0,5 m do 1,5 m. Maximální zatížení přenášené na konsolidovanou půdu (po provedení drenáže) přímo závisí na jejím typu, úrovni konsolidace, typu budovy a dovoleném sedání.