Technologie vertikální drenáže spočívá v instalaci prefabrikovaných drénů do podloží, které urychlují konsolidaci nepropustných zemin. Vertikální drény (Vertical Drain – VD) jsou ploché, plastové, flexibilní trubice s kruhovým nebo oválným průřezem, které po instalaci, ve vhodném rastru, značně zvyšují propustnost a snižují tak pórový tlak v podloží. Vertikální drenáž se většinou používá v soudržných půdách pod silničními náspy nebo na parkovištích.