Pokládání skladovacích hal, malých obytných budov, konstrukcí parkovišť a všech druhů podlah vyžaduje hledání nových technologií zpevňování podloží, které kromě zajištění podmínek projektu umožní rychlou a cenově hospodárnou realizaci malých konstrukcí. Pružné pilíře Menard MSC zpevňují podloží, díky čemuž se stále častěji stávají účinným doplňkem technologie betonových, štěrkových, cementových nebo vápenných pilířů.

Popis

Pilíře MSC, které slouží k zpevňování podloží, patří do skupiny technologií „displacement“. To znamená, že v průběhu vzniku dříku pilíře nedochází k vytěžování materiálu na povrch, ale je přesouván v horizontálním směru k ose otvoru. K jejich vytvoření se běžně používá speciálně upravená ocelová trubka, která je připojena k zařízení, jež generuje svislé vibrace. Hmotnost zařízení, vibrace a přítlak stroje způsobují ponoření trubky do požadované hloubky. Po získání požadované hloubky následuje vytahování zařízení a současné zavádění vhodně zvolené injektážní směsi. Výsledkem je kompozit půdy a pilířů, které pracují jako jednotná struktura se zvýšenou únosností. Proces vytváření pilíře prakticky nezpůsobuje žádná poškození povrchu terénu a nízkofrekvenční vibrace, které se vytvářejí ve svislé rovině, nemají vliv na konstrukci budov, a to ani v případě, že práce probíhají v husté zástavbě. Produktivita práce dosahuje až několika set metrů pilířů za směnu.

Během vytváření pilířů MSC jsou zaznamenány takové parametry pilíře jako: hloubka vytvoření, spotřeba injektážní směsi nebo spotřeba energie vibrátoru. Analýza těchto údajů dává možnost nepřetržitě kontrolovat kvalitu vytvářených pilířů a ověřovat půdní podmínky v daném místě.

msc

Využití

Technologie MSC má velmi široké a ekonomicky opodstatněné využití v případě vystupování vrstev organické půdy (tj. rašelina, naplaveniny, gyttja) a soudržné půdy s úrovní plasticity IL > 0,6 a tloušťkou do 6,0 m. Vzhledem k možnosti provádět tyto pilíře ve velmi husté mřížce, bývá tato metoda využívána ke zpevnění půdy pod průmyslové podlahy velkých objektů, skladovacích a prodejních hal a různého typu základových desek, a umožňuje tak jejich úsporné zpevnění. Používá se také jako zpevnění podloží pod parkoviště, chodníky a silnice, zejména v případě, kdy máme do činění s velmi nízkými násypy, nebo není možné vytvořit adekvátní základový překlad.

Jako vzpěra dříku pilíře se používá vhodně navržená injektážní směs (cementová, vápenná, cementovo-vápenná s popílkem a chemickými přídavky, cementovo-písková nebo cementovo-vápenno-písková), jejíž parametry se vybírají podle požadavků projektu. Dřík pilíře má průměr od 0,15 m do 0,30 m v závislosti na stavu zpevňované půdy. Většinou se rozteč pilířů pohybuje od 1,0 m do 2,5 m v obdélníkovém nebo trojúhelníkovém uspořádání.