V komunálním hospodářství se čím dál tím častěji setkáváme s problémem přeplněných odpadních skládek. Technologie zhutňování údery Menarda (MIC) umožňuje redukovat odpady zhutněné tradičními metodami (kompaktory) až o 20 %. Metoda MIC je modifikace oblíbené metody dynamické konsolidace, která byla zavedena před 60 lety společností Menard. Mezinárodní zkušenosti firmy získané na různých odpadních skládkách v různých geotechnických podmínkách umožnily bezpečné zavedení této metody za účelem zlepšení parametrů zhutnění uloženého odpadu.

Popis

Zhutnění komunálního odpadu technologií MIC je možné díky úderům s vysokou kinetickou energií, které jsou generovány ocelovými břemeny o hmotnosti od 10 do 40 tun, které je spouštěno z výšky 5 až 40 m. Účinné zhutňování se provádí pomocí těžkých příhradových jeřábů, jejichž charakteristickým rysem je možnost zvedat břemena o hmotnosti minimálně 20 t do výšky minimálně 15 m. Pásový podvozek umožňuje dobrý pohyb těžkého zařízení po skladovaných odpadech, které byly dříve zhutněny klasickými kompaktory, jež se používají na většině skládek. Nejlepších technologických výsledků se dosahuje během několika fází úderů s dodatečným zhutňováním klasickými kompaktory mezi jednotlivými cykly zhutňování.

wrwerwer

Vhodný výběr technologických parametrů technologie MIC, jako je síla úderu, síť úderů a počet opakování cyklů ubíjení, nemůže být oddělen od konkrétních požadavků a charakteristiky každé ze skládek. Proto se výběr příslušných technických parametrů zhutňování pokaždé odehrává po prohlídce areálu a podrobné analýze stavby skládky, jejího původu, stáří a stavu skladovaného odpadu. Vzhledem k velké variabilitě hutnosti půdy jsou před přistoupením k práci na zkušebním pozemku ověřovány technické předpoklady a poté je provedeno závěrečné hodnocení požadavků projektu. Ověření účinnosti a kvality práce je možné díky geodetickému měření povrchu skládky před a po provedení zhutňování.