Dlouholeté zkušenosti a tisíce provedených realizací z nás činí světového lídra v oblasti projektování a provádění geotechnických prací.

Jako vzor k následování se uvádí také kvalita přejímacích zkoušek Menard. Proč tak vysoké hodnocení? K přejímacím zkouškám přistupujeme stejně vážně jako ke každé jiné fázi projektu. Provedené svědomitě a spolehlivě jsou klíčem k záruce. Pokud mluvíme o solidní záruce, nemáme na mysli pouze finanční zabezpečení, ale také bezpečnost celého investičního procesu. Každý z našich projektů definuje formu a typ přejímacích zkoušek už na samém začátku projekčního procesu. Jasná informace, možnost ověření každého článku investice a dostupnost dat – tak stavíme naši důvěryhodnost. Během naší práce využíváme nejmodernější technologie měření, které přenášejí data pomocí satelitní komunikace našim projektantům, již – a to nás odlišuje – průběžně sledují a ověřují konstrukční předpoklady. Tato technologie se vyvíjí velmi rychlým tempem. Jako mezinárodní společnost máme trvalý přístup k vyspělým zařízením světové třídy. Každé z nich je vybaveno několika senzory, které monitorují klíčové parametry stavby, díky čemuž máme stálou kontrolu nad kvalitou prováděných prací. Závěrečná zpráva, která je připravena na základě těchto měření, Vám dává záruku nejvyšší kvality.
Na závěr malá poznámka. Půdní podloží není homogenní. Není možné ho 100% naráz prozkoumat. Z tohoto důvodu je velmi důležité průběžné sledování stavu zabezpečení půdy a ověřování efektivity přijatých řešení. Proto je v celé mezinárodní stavební skupině VINCI přijat jako norma interní etický kodex, který nás svazuje k analýze všech problémů, ke kterým může dojít po ukončení realizace. Nikdy nenecháváme naše zákazníky samotné. Dokonce i v situaci, kdy se v průběhu investice objeví problém ne z naší viny, pomáháme ho řešit až do konce. Díky takovému přístup máme dobrou pověst spolehlivého partnera, a takový titul nás těší nejvíce.